top of page

​​​Privat Læsevejledning v/Pernille Ahrenkiel

Pernille Ahrenkiel er uddannet folkeskolelærer i 2002 og har 19 års erfaring med undervisning i grundskolen på alle klassetrin. Hun er desuden uddannet læsevejleder, testlærer, Cool Kids Supervisor og har flere kurser inden for relations-kompetence og coaching.

 

Pernille har tidligere arbejdet som læse-stave-konsulent på et opholdssted for anbragte unge.

Hun driver i dag, på 3. år, sin egen virksomhed, hvor hun vejleder, udreder og underviser ordblinde og elever med andre skriftsprogsvanskeligheder.

Hjælp dit barn til at blive en sikker læser.

Hun ved gennem sine mange år som lærer, konsulent og læsevejleder, hvor afgørende det er for et barns selvopfattelse og trivsel at kunne mestre læsning lige så godt som kammeraterne.

Desværre ved hun også, hvor få ressourcer, der er i skolerne til at kunne løfte og hjælpe alle børn, hvor læsning ikke kommer af sig selv, men derimod opleves som en daglig modgang og nederlag, der til sidst får store konsekvenser for barnets selvværd.

Gode læsekompetencer hænger uden tvivl sammen med både trivsel og mulighed for at kunne tage en ungdomsuddannelse.

Pernille 3.JPG
bottom of page