top of page

​​​Det sansemotoriske hus v/Mette Dyrlund Aagaard

Mette er uddannet lærer og har arbejdet 14 år i folkeskolen bl.a. som inklusionsvejleder og ordblindelærer. Mette har stor erfaring med børns motorik og indlæring, da hun har beskæftiget sig med det hele sit arbejdsliv. Mette tilbyder sansemotoriske forløb fra spæd til teenager, både individuelt, på små hold og i mødregrupper. Udover sansemotorik underviser Mette også i børneyoga.

 

Hvad er sansemotorik?

 

​Vi er dybt afhængige af vores sanser, for det er gennem dem, vi forholder os til den verden, vi lever i.

Gode muligheder for leg, udfoldelse og samvær er med til at styrke sanserne og give vores børn et liv med glæde, energi og gå-på-mod.
Alle sanser samarbejder med hinanden og er afgørende for, hvordan det enkelte barn bevæger og udvikler sig.

Udvikling af sanser og udvikling af bevægelser er nært forbundet og fungerer med stor afhængighed af hinanden i løbet af barndommen.


Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne og krop. Via nervebaner sendes sanseimpulserne fra kroppen til hjernen. Hjernen registrerer og bearbejder disse impulser for derefter at sende en besked om relevant reaktion tilbage til kroppen. Denne proces kaldes for sanseintegration.


Samspillet mellem sanser, hjerne og krop bygger på dette sansesystem, hvor de tre primære sanser er vestibulærsansen/balancesansen, taktilsansen/følesansen og kinæstesisansen/muskel-ledsansen.

Mette Aagaard.jpg
bottom of page