top of page

Kognitiv træning v/Malene Hansen

Malene Hansen er uddannet lærer og har være ansat i folkeskolen gennem 13 år, senest som inklusionsvejleder.

De sidste 5 år har Malene været selvstændig kognitiv træner for børn med diverse udviklingsforstyrrelser, diagnoser og indlærings-udfordringer.  

 

Samtidig hjælper Malene børn med læsevanskeligheder af forskellig art hos 'Ordblid'.

Læs mere om Feuerstein (FIE) her.

Malene Hansen.JPG
bottom of page