top of page

Skub på matematikken v/Jan Røgilds

Jan er uddannet folkeskolelærer, og har 17 års erfaring med undervisning i grundskolen, herunder delen med at føre elever til afgangsprøve.

Dertil har Jan en diplomuddannelse som matematikvejleder, hvor den faglige vejledning samt elever med særlige behov er hans speciale.

Valget om at blive privat matematikvejleder var ikke svært, idet Jan igennem de sidste 17 år har stor erfaring med, hvor mange børn, der har svært ved matematikken og derfor opgiver det i en tidlig alder. Desværre bunder dette alt for ofte i begrænsede ressourcer på skolerne.

 

Skub på matematikken!

Jan har det sidste år stillet sin faglighed og erfaring til rådighed, så det enkelte barn oplever at få glæden tilbage ved matematikken og på den måde være med til at højne selvværdet og lysten til at lære for barnet. Trivsel er her omdrejningspunkt. Hvis barnet ikke trives, kan lysten til at lære forsvinde, da troen på egne evner ikke er til stede.

Ved at skubbe på matematikken får det enkelte barn uden tvivl en større vifte af muligheder og dermed bedre uddannelse.

Jan Røgilds.jpg
bottom of page