Klinik Sprog og APD v/Dorte Bisgaard

Dorte er tale-hørepædagog og speciallærer og har i mere end 12 år været ansat i det offentlige.

Da hun imidlertid mødte børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel, drev hendes nysgerrighed hendes til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, hun var vidne til.​

 

Helt tilfældigt stødte Dorte på APD - diagnosen, og i den fandt hun nyttige svar. På det PPR-kontor, hvor Dorte var ansat i årerne fra 2005-2012 var hun så heldig at arbejde sammen med neuropsykolog Merete Wolf, og hun indviede Dorte i en speciel lyttetest, hvilket gjorde hende klogere på denne auditive lidelse. Ved hjælp af testen fik hun vurderet børnene, og hendes undersøgelsesresultater blev siden bekræftet på Høreklinikken i Aalborg, hvor børnene fik diagnosen APD. 

Ikke nok med det - Dorte undersøgte også mulighederne for at tilbyde en behandling. I den forbindelse fik hun et samarbejde med Kjeld Johansen (se foto) på Bornholm, der i mere end 40 år har arbejdet med stimulation af børns og voksnes auditive sansning og perception på baggrund af teorier om hjernens plasticitet og virkningen af specifik og målrettet stimulation.


Dorte glæder sig over, at hun i privat regi, kan hjælpe de, der har denne skjulte høreforstyrrelse, og derfor er hun blevet privatpraktiserende med bl.a. speciale i APD.

 

Dorte ønsker meget, at APD skal blive en mere kendt diagnose, og hun er derfor også medforfatter til bogen ”Når Hjernen ikke lytter” rettet mod forældre, pædagoger og lærere.

www.jias.dk

www.dyslexia-lab.dk

Kjeld Johansen og Dorte ved receptionen 1 (002).jpg