top of page

Støttekontaktperson til familier med anbragte børn

 

Forældre til et barn, der er anbragt, har ret til en støtteperson. Det er frivilligt om man vil tage imod tilbuddet. Forældrene kan bruge støttepersonen som samtalepartner, i forhold til de oplevelser, udfordringer og overvejelser de har, i forbindelse med barnets anbringelse.

Støttepersonen kan deltage på møder, hjælpe forældrene med at læse og forstå papirer, tale om samværet med barnet m.m. Forældrene og støttepersonen aftaler selv, hvad støtten skal bruges til.

Rådgivning

Støttepersonen er omfattet af tavshedspligt og taler ikke med andre omkring forældrenes private forhold uden aftale med forældrene.

 

Støttepersonen forholder sig neutralt, hvilket giver mulighed for, at forældrene og støttepersonen kan drøfte, hvilke handlemuligheder forældrene har.

Støttepersonen giver råd og vejledning og har erfaring indenfor anbringelsesområdet.

 

Det er anbringende sagsbehandler, som etablerer kontakten til støttepersonsordningen ved Center for Familiesundhed.

Støtteperson for forældre til anbragte børn er ansat af Center for Familiesundhed.

bottom of page