top of page

Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet

 

Du kan købe rengøring hos os, som du selv betaler.

 

Rengøring kan også visiteres af kommunen på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor du ikke selv kan varetage rengøring, tøjvask eller indkøb.

Karen Fritvalg.jpg

Siden Fritvalgsordningen trådte i kraft 1. januar 2003 har Top Fritvalg leveret serviceydelser inden for rengøring.

 

Er du pensionist eller bruger af hjemmeplejen kan du frit vælge, om du vil have ydelserne leveret af kommunen eller af private firmaer.

 

 

Det er gratis at skifte fra kommunen til Top Fritvalg, og vi er et godt alternativ til den kommunale hjemmepleje.

 

Vi har fokus på dig og ønsker at sikre bedst mulig behandling af vores kunder – både i forhold til opgaveløsningen og i forhold til respektfuld og omsorgsfuld kontakt i det daglige.

Top Fritvalg er godkendt i følgende områder:

  • Slagelse

  • Sorø

  • Kalundborg

  • Næstved   

Inden opstart aflægger vi et "førstegangsbesøg" for at sikre, at alle arbejdsmiljømæssige forhold er i orden, og vi udarbejder en APV. Under besøget planlægger vi, i samarbejde med dig, på hvilken ugedag og tidspunkt rengøringen skal udføres.

 

Vores medarbejdere bærer alle synlig billedidentifikation.

Vi tilbyder en fast medarbejder, som vil være gennemgående i hjemmet, kun afbrudt af afløser ved ferie og sygdom.

Alle vores medarbejdere får løbende tilbudt relevante kurser og temadage, og vi bruger de nyeste og bedste arbejdsredskaber for at forebygge nedslidning af vores serviceassistenter. Vi bruger udelukkende godkendte rengøringsmidler - af hensyn til miljøet og vores medarbejdere.

bottom of page