top of page

Overvåget/støttet samvær

Overvåget og støttet samvær bevilges af kommunen og kan planlægges udført i samarbejde med vores erfarne pædagoger i Center for familiesundhed.

Formålet er at understøtte jer som familie i at drage omsorg for, og tage ansvar for jeres barn eller unges trivsel og udvikling, så I som familie så vidt muligt holdes samlet.

Sæbebobler.jpg

Hos Center for Familiesundhed har vi fokus på hele familien i arbejdet med familiestøtte, der omhandler praktisk, pædagogisk eller anden behov for et særlig støtte til familier. 

Familiestøttens målgruppe:

  • Familier der har behov for praktisk, pædagogisk støtte og vejledning i en afgrænset periode (f.eks. til familier i krise pga. dødsfald, skilsmisse eller andre pludseligt opståede begivenheder).

  • Familier der har behov for praktisk og pædagogisk støtte og vejledning i en længere, ikke tidsafgrænset periode.

Har du spørgsmål til familiestøtte, er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne hos Center for Familiesundhed. 

bottom of page