top of page
Feuerstein
Ufuldstændig Giraffe puslespil 2

Voksne der:

 • har oplevet tab af kognitive færdigheder i forbindelse med sygdom eller ulykker (hovedtraumer)

 • i en sen alder har fået en diagnose f.eks. ADHD, ADD, Autisme spektrum forstyrrelse

 • har svært ved at gennemføre en uddannelse

 • har læsevanskeligheder

Kognitiv træning handler om at udvikle og styrke de tænkeprocesser/’thinking skills‘, som de fleste tager for givet, og vi ikke en gang er klar over, at vi har.

 

Det handler bl.a. om evnen til at kunne holde flere informationer i hovedet på samme tid, at kunne sortere, organisere og kategorisere, kunne orientere os i rum og tid osv.

 

Læs mere om Reuven Feuerstein, som udviklede det materiale vi træner ud fra, og de centrale principper bag.

Kognitiv træning

Hvem har gavn af kognitiv træning?

 

Børn der:

 • har svært ved at fastholde fokus på en opgave – går i stå eller aldrig kommer i gang

 • har stor modvilje på at lære nyt eller være i nye situationer

 • generelle indlæringsvanskeligheder

 • har svært ved at rumme frustrationer

 • ikke når sine milepæle som andre børn

 • ikke har et tilstrækkeligt sprog for sin alder

Neuroforma

Neuroforma

Neuroforma er en innovativ platform til motoriske, kognitive og balance øvelser. Neuroforma består af en stor skærm, et edb-system til dataanalyse samt et optisk system til bevægelsesanalyse i 3D. Enheden er robust og nem at bruge. Desuden gør det pladsbesparende design den velegnet til brug i mindre rum samt er let at flytte rundt.

 

Anvendelse:

 • Neurologisk rehabilitering

 • Neuropsykologisk rehabilitering

 • Fysioterapi

 • Geriatri

 • Posttraumatisk rehabilitering

 • Ortopædisk rehabilitering

 • Støtte til udvikling af børn med handicap

Neuroforma fungerer således, at du, alt efter din tilstand, vil stå eller sidde foran skærmen, som vil vise din reelle spejlrefleksion. Omkring denne refleksion vises virtuelle objekter. Din opgave er at bevæge kroppen på en sådan måde, at refleksionen, der vises på skærmen, fanger, rammer eller flytter de objekter, der vises.

Efter hver øvelse kan du se dine fremskridt for hver enkelt opgave separat, og over tid.

bottom of page