top of page

Hjernetræning / Neurofeedback

Neurofeedback er en effektiv træningsform af hjernen. Træningen arbejder hen mod en bedre opmærksomhed, hvilket giver mindre stress. Derved opnår hjernen et mere optimalt arousal-niveau, og dette giver mere ro og balance.

I en omskiftelig hverdag - hvor der stilles høje krav til os i skolen, på vores arbejde og i privaten - er det vigtigt, at hjernen fungere optimalt.

Her hos Top Hjernetræning tilbyder vi hjernetræning, som kan øge velværet og styrke dine præstationer i de situationer, hvor det er påkrævet at være ekstra skarp.

Hjernetræning/Neurofeedback bruges bl.a. ved én eller flere af følgende symptomer:

  • Koncentrations- og indlæringsbesvær

  • ADHD

  • Adfærdsproblemer

  • Angst

  • Depression

  • Stress

  • Hovedpine og el. migræne

  • Søvnbesvær

  • Epilepsi

  • PTSD

Hjernetræningen Neurofeedback kan være en hjælp til at mindske et eller flere af ovennævnte symptomer. Hjernetræningen hjælper hjernen til at slappe af og blive mere fokuseret.

Uanset hvad der gør sig gældende, kan Neurofeedback formentlig skabe en bedre hverdag.

Pia Anders.jpg
Sofie.jpg

I Neurofeedback anvendes EEG (elektroencefalogram) til at måle hjerneaktiviteten. Hjernens elektriske impulser måles. Gennem lyd, billeder og stimulering af følesansen får hjernen feedback - alt efter hvilke symptomer der er tale om - og så den får mulighed for at arbejde mest hensigtsmæssigt. Træningen stimulerer hjernen, så den kommer bedst i balance.

Programmet er udviklet, så det hele tiden justerer ind til det, der er optimalt for den enkelte på det givne tidspunkt. Det svarer til at være i et fitnesscenter, hvor den fysiske belastning varierer afhængig af den aktuelle styrke i den muskelgruppe, der bliver trænet.

 

Under træningen aflæses hjernebølgerne (EEG). Vi sender ikke noget ind i hjernen, vi foretager udelukkende aflæsning.

Læs mere om Neurofeedback og Hjernetræning på Top Hjernetrænings hjemmeside.

bottom of page