top of page

Hjemmetræning af børn

Center for Familiesundhed (CFFS) tilbyder specialiseret vejledning og træning af børn. Hjemmetræning kan bevilliges af din bopælskommune, hvis dit barn er målgruppe-placeret til Servicelovens §32. Du har også mulighed for at betale helt eller delvis for træningsforløb.

CFFS tilbyder vejledning til jer som familie, der har børn med særlige behov. Vi samarbejder

med specialister, som har mange års erfaring med at undersøge, hvordan hvert enkelt barn kan

hjælpes bedst.

 

Vi kan f.eks. hjælpe dig med at træne dit barns motorik, sansebearbejdning, sprog, kommuni-

kation og kognitiv træning. Vi udarbejder specifikke træningsprogrammer til jer som forældre,

der ønsker vejledning til en eller flere af jeres barns udfordringer.

 

Vi kan hjælpe dig, som har et barn der:

 • er for tidligt født

 • er ørebarn

 • har tale-høre-vanskeligheder

 • slår eller bider

 • er i mistrivsel

 • har et handicap

Hjemmetræningen starter med et udredningsmøde. Derefter starter I selv på hjemmetræningen med sparring fra relevante specialister.

 

Har I ønske om at styrke indlæringen yderligere, så har vi undervisere på både folkeskoleniveau og gymnasieniveau.

​​

Motorik.jpg

Udredning

På et udredningsmøde med relevante specialister lægges en plan for den hjælp I som familie har behov for

Træning/sparring

I træner derhjemme og får løbende sparring fra specialisterne

Overbygning

Når dit barn er klar, kan vi tilbyde undervisning af undervisere på folkeskoleniveau og gymnasieniveau

​​Indholdet i et specifikt træningsprogram kan være:

 • Observation og undersøgelse/test af jeres barn i hjemmet

 • Træningsprogram, som I med det samme kan træne efter derhjemme.

 • Løbende sparring på træningen.


Vi har erfaring med børn med multiple funktionsnedsættelser og sjældne handicap samt børn med forskellige former for lette indlæringsvanskeligheder.


Træningen tilpasses i højest mulig grad usynligt ind i barnets hverdag, så barnet oplever træningen som en leg. Træningen vil opleves meningsfuld og naturligt for hele familien.

 

Vi samarbejder med nedenstående faggrupper, som alle har en relevant overbygning på deres uddannelse, der gør det muligt for dem at vurdere selv meget komplekse problemstillinger:

 • Psykologer

 • Fysioterapeuter

 • Ergoterapeuter

 • Pædagoger

 • Lærere

 • Sygeplejersker

 • Sundhedsplejersker

 

Skal vi hjælpe dit barn videre med en god udvikling?

bottom of page