top of page

Forebyggende familieindsats

Har I et ønske om støtte og hjælp til f.eks. opdragelsesproblemer, skoleværing, sociale eller psykiske problemer eller samlivsproblemer.

Denne indsats kan I søge bevilget af kommunen, når det antages, at støtten er relevant i forhold til konkrete, afgrænsede problemstillinger, som viser sig i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge.

Smilende Familie

Indsatsen i Center for Familiesundhed aftales altid med kommunen og ud fra den enkelte families behov for støtte.

 

Indsatsen vil som udgangspunkt finde sted i jeres hjem.

bottom of page