top of page

Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)

Barnet og den unge skal på sin vej gennem skolen tillære sig de færdigheder, de skal benytte som voksne for at kunne skabe sig selv en meningsfuld, og tilfredsstillende voksentilværelse. Derfor er det vigtigt, at barnet får det optimale læringsmæssige udbytte af sin skolegang.

Center for Familiesundheds psykologer har stor erfaring med udarbejdelse af Pædagogiske Psykologiske Vurderinger af børn, hvor barnets indlæringsmæssige kompetencer afdækkes gennem observationer og psykologisk test af barnet samt samtaler med barnets omsorgspersoner.

 

Vurderingens omfang kan variere fra undersøgelse og beskrivelse af enkelte specifikke vanskeligheder til vurdering af barnets generelle skoleparathed eller barnets kognitive udviklingsniveau, hvor der samtidig kan gives anbefalinger i forhold til egnede og hensigtsmæssige indsatser til styrkelse af barnets udvikling og læring.

Finmotorik.jpg
bottom of page