top of page

Top Partners-koncernen

Top Partners blev stiftet af sygeplejerske Pia Larsen, der har bygget organisationen på et solidt fagligt fundament og værdier om ordentlighed for såvel kunder som vikarer. Udover Center for Familiesundhed rummer Top Partners i dag flere forskellige tilbud:

Top Pleje, Top Pædagog og Top Fritvalg.

e0533e_edb2e19923c44735a8b5ee5baec4d070.

Siden 2000 har vi leveret uddannede vikarer i form af både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, sygeplejestuderende og pædagoger til det sundhedsfaglige og og pædagogiske område på Sjælland.

 

Alle vores medarbejdere har anmærkningsfrie straffe- og børneattester.

Vi sikrer fagligt kvalificerede medarbejdere til vores kunder, og vi tilbyder vores vikarer gode arbejdsforhold. Det betyder bl.a., at vi har overenskomst med DSR, FOA, BUPL, SL, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen.

For vores kunder betyder det, at det er enkelt, hurtigt og trygt at arbejde sammen med os. Vores medarbejdere er fagligt klædt på og yder deres bedste, fordi vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone, en tydelig ledelse, et struktureret samarbejde, et højt informationsniveau og lydhørhed. Vi har mange medarbejdere med lang anciennitet.

Vi hjælper vores vikarer til at blive integreret hos vores kunder, så de indgår i hverdagen på samme niveau som deres fastansatte kollegaer. Desuden er det centralt for os, at vores medarbejdere har gode relationer til vores kunder. Det skaber tryghed og kvalitet for vores patienter/klienter/borgere og skaber samtidig gode relationer til kunderne.

Top Partners er medlem af brancheforeningerne VB-FASID, og  vi er medlem af Dansk Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening.

Top Partners-koncernen rummer, udover Center for Familiesundhed, desuden:

Top Hjernetræning med neurofeedback, der er en skånsom træningsform, der f.eks. kan lette symptomer på stress, angst, PTSD og depression. Det giver større overskud i familiens hverdag.

Carepartner, der er vores søsterselskab, udbyder intelligente og innovative løsninger til sundheds- og sygeplejeområdet af høj kvalitet. Løsningerne er målrettet såvel plejesektor, sundhedssektor og sygehusområdet. Alle løsninger er udvalgt for at sikre, at både patient og plejepersonale får en lettere hverdag.

Carepartner sælger løsninger, der kan skabe et bedre liv for vores kunder. Vi fokuserer på at give vores kunder nye og bedre muligheder end det, som markedet tilbyder. Løsningerne er altid konkurrencedygtige på både pris og funktionalitet.

Carepartner henvender sig også til private og bosteder med:

 • Det neurologiske område

 • Lejrings- og forflytningshjælpemidler

 • Personlige hjælpemidler, som f.eks.:

  • Senge

  • Madrasser

  • ADL hjælpemidler

  • Inkontinens hjælpemidler

Top Partner - logo.png
bottom of page