top of page

§ 31b Mentorstøtte LAB

Mentorstøtte kan tilbydes i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse. Målgruppen er ledige, sygemeldte, revalidender og personer i job med tilskud. 

Mentorstøtten er til borgere, der har brug for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Mentorstøtten gives også til borgere i ordinære job, hvor støtten vurderes at have afgørende betydning for fastholdelse i job.

 

Mentorstøtten kan gives til borgere, der er aktivitetsparate og på grund af personlige forhold ikke kan deltage i almindelige aktivtilbud. Det samme gælder borgere, der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, der har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og minimum i 6 måneder.

 

Mentorstøtten kan også gives enlige forsørgere, som modtager uddannelseshjælp og som har fået et uddannelsespålæg. Støtten er individuel, og kan spænde fra hjælp til at komme op om morgenen med henblik på, at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen til tiden. Støtten kan også være hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge. Det er jobcentret, der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes efter aftale mellem jobcentret og CFFS.

Mentorstøtte.jpg
bottom of page