top of page

Mentorstøtte

Mentorstøtten er til dig, der har brug for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse, hvor støtten vurderes at have afgørende betydning for, at du beholder dit job eller uddannelse.

Du kan få mentorstøtte, hvis du:

  • deltager i kontaktforløb

  • deltager i beskæftigelsesrettede tilbud

  • er ansat i fleksjob

  • er delvis raskmeldt

  • er ansat i ordinært arbejde

  • er selvforsørgende

  • påbegynder ordinær uddannelse (under 30 år).

Støtten er individuel, og kan spænde fra hjælp til at komme op om morgenen med henblik på at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen til tiden. Støtten kan også være hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge. Det er jobcentret, der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes efter aftale mellem jobcentret og CFFS.

Mentorstøtte kan tilbydes i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Mentor privat (002).jpg
bottom of page