top of page

Socialpædagogisk vejledning og støtte efter Serviceloven § 85

Center for Familiesundhed tilbyder hjælp og støtte til udvikling af borgerens kompetencer i eget hjem. Støtten gives af pædagoger ud fra mindste indgrebsprincippet og hjælp til selvhjælpsprincippet.

§ 85.jpg

Center for Familiesundhed tilbyder hjælp og støtte som led i et genoptræningsforløb til udvikling af færdigheder, hvis borgeren har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Den socialpædagogiske bistand består af hjælp og støtte, således at borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Den socialpædagogiske bistand består ligeledes af hjælp og støtte i oplæring eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter borgeren i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Vi tager altid udgangspunkt i borgerens særlige behov og forudsætninger, og støtten ydes i overensstemmelse med den afgørelse, som visitator i kommunen træffer om indsatsen.

 

Den socialpædagogiske bistand kan bestå af flere forskellige ydelser, f.eks. optræning og hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdagens gøremål, træning i at klæde sig på, spisetræning, hjælp til indkøb mv.

Center for Familiesundhed tilbyder hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Støtte efter servicelovens § 85 bliver ofte givet i sammenhæng med andre ydelser efter Serviceloven, f.eks. praktisk hjælp efter § 83 Praktisk hjælp.

bottom of page