top of page

§ 83 - Praktisk hjælp

 

Tilbuddet gives til personer, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage rengøring, tøjvask eller indkøb.

Karen Fritvalg 1.jpg

Siden Fritvalgsordningen trådte i kraft 1. januar 2003 har vores søsterselskab Top Fritvalg leveret serviceydelser inden for hjemmepleje og rengøring til borgere i flere kommuner.

 

Ordningen betyder, at pensionister eller brugere af hjemmeplejen frit kan vælge, om de vil have ydelserne leveret af kommunen eller af private firmaer.

 

Ordningen er for borgere, der er bevilget hjælp til praktiske opgaver i kommunen. Det er gratis at skifte fra kommunen til Top Fritvalg, og vi er et godt alternativ til den kommunale hjemmepleje.

 

Vi har fokus på den enkelte borger. Vi ønsker at sikre bedst mulig behandling af vores kunder – både i forhold til opgaveløsningen og i forhold til respektfuld og omsorgsfuld kontakt i det daglige.

Top Fritvalg er godkendt i følgende områder:

  • Slagelse

  • Sorø

  • Kalundborg

  • Næstved   

 

Vi servicerer borgerne inden for praktisk hjælp, dvs. rengøring, indkøb og tøjvask.

Inden opstart aflægger vi et "førstegangsbesøg" for at sikre, at alle arbejdsmiljømæssige forhold er i orden, og vi udarbejder en APV. Under besøget planlægger vi, i samarbejde med borgeren, på hvilken ugedag og tidspunkt rengøringen skal udføres.

 

Besøget udføres af en af vores sikkerhedsrepræsentanter eller af vores sikkerhedsleder, som er uddannet henholdsvis SSH og sygeplejerske. Tidspunkt aftales ved hver enkelt opgave.

 

Vores medarbejdere bærer alle synlig billedidentifikation.

Vi tilbyder en fast medarbejder, som vil være gennemgående i hjemmet, kun afbrudt af afløser ved ferie og sygdom.

Alle vores medarbejdere får løbende tilbudt relevante kurser og temadage, og vi bruger de nyeste og bedste arbejdsredskaber for at forebygge nedslidning af vores serviceassistenter. Vi bruger udelukkende godkendte rengøringsmidler - af hensyn til miljøet og vores medarbejdere.

bottom of page