top of page
Børneterapeut

Børnepsykologisk undersøgelse (BPU)

Center for Familiesundhed kan i samarbejde med vores erfarne børnepsykologer tilbyde at udføre grundige børnepsykologiske undersøgelser, der kan afdække styrker og vanskeligheder hos børn i forskellige aldre.

Familieportræt

Forældrekompetenceundersøgelse (FKU)

Center for Familiesundhed udfører i samarbejde med vores erfarne psykologer forældrekompetenceundersøgelser i henhold til Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser fra juni 2011.

Børnepsykolog

Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)

Center for Familiesundheds psykologer har stor erfaring med udarbejdelse af Pædagogiske Psykologiske Vurde-ringer af børn, hvor barnets indlæringsmæssige kompetencer afdækkes gennem observationer og psykologisk test af barnet samt samtaler med barnets omsorgspersoner.

Psykolog session

Psykologisk Bistand

Center for Familiesundhed tilbyder psykologisk bistand til hele familien, samt individuelt til børn, unge og voksne .

bottom of page