top of page

§ 52 stk. 3 nr. 2 - Overvåget/støttet samvær

Familiestøtte i hjemmet efter Serviceloven § 52

Formålet er at understøtte forældrene i at drage omsorg for og tage ansvar for barnet, eller den unges trivsel og udvikling, så familien så vidt muligt holdes samlet.

 

Hos Center for Familiesundhed har vi fokus på hele familien i arbejdet med familiestøtte i henhold til Servicelovens § 52, der omhandler praktisk, pædagogisk eller anden behov for særlig støtte til familier. 

Sæbebobler.jpg

​​Familiestøtte har til hensigt at:

  • Støtte forældre i at skabe struktur på hverdagen

  • Støtte forældre i, at barnet/den unge kommer stabilt i dagtilbud, skole eller fritidstilbud og lignende

  • Støtte forældre i at skabe en bedre relation mellem barnet/den unge og forældre

  • Støtte forældre i at være den ansvarlige voksne med tydelige rammer

  • Motivere forældrene til samvær og aktiviteter med barnet/den unge

  • Støtte forældre i at benytte tilbud og faciliteter i lokalområdet

  • Praktisk såvel som pædagogisk støtte, vejledning og guidning gennem samtale i hjemmet, observation og beskrivelse af familiens samspil med fokus på forældreevne og barnets/den unges trivsel i hjemmet.

 

Familiestøttens målgruppe:

  • Familier, der har behov for praktisk, pædagogisk støtte og vejledning i en afgrænset periode (f.eks. til familier i krise pga. dødsfald, skilsmisse eller andre pludseligt opståede begivenheder).

  • Familier, der har behov for praktisk og pædagogisk støtte og vejledning i en længere, ikke tidsafgrænset periode.

 

Har du spørgsmål til familiestøtte, serviceloven § 52, eller vores andre ydelser som f.eks. § 54 Støttekontaktperson - er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne hos Center for Familiesundhed.

bottom of page