Turtle puslespilsbrikker

Kognitiv træning

Hvem har gavn af kognitiv træning?

 

Børn der:

 • har svært ved at fastholde fokus på en opgave – går i stå eller aldrig kommer i gang

 • har stor modvilje på at lære nyt eller være i nye situationer

 • generelle indlæringsvanskeligheder

 • har svært ved at rumme frustrationer

 • ikke når sine milepæle som andre børn

 • ikke har et tilstrækkeligt sprog for sin alder

Voksne der:

 • har oplevet tab af kognitive færdigheder i forbindelse med sygdom eller ulykker (hovedtraumer)

 • i en sen alder har fået en diagnose f.eks. ADHD, ADD, Autisme spektrum forstyrrelse

 • har svært ved at gennemføre en uddannelse

 • har læsevanskeligheder

Kognitiv træning handler om at udvikle og styrke de tænkeprocesser/’thinking skills‘, som de fleste tager for givet, og vi ikke en gang er klar over, at vi har.

 

Det handler bl.a. om evnen til at kunne holde flere informationer i hovedet på samme tid, at kunne sortere, organisere og kategorisere, kunne orientere os i rum og tid osv.

 

Læs mere om Reuven Feuerstein, som udviklede det materiale vi træner ud fra, og de centrale principper bag.

 

Neuroforma

Neuroforma er en innovativ platform til motoriske, kognitive og balance øvelser. Den består af en stor skærm, et edb-system til dataanalyse samt et optisk system til bevægelsesanalyse i 3D. Enheden er robust og nem at bruge. Desuden gør det pladsbesparende design den velegnet til brug i mindre faciliteter samt er let at flytte rundt.

Neuroforma fungerer således, at patienten, alt efter dennes tilstand, vil stå eller sidde foran skærmen, som vil vise patientens reelle spejlrefleksion. Omkring denne refleksion vises virtuelle objekter. Patientens opgave er at bevæge kroppen på en sådan måde, at refleksionen, der vises på skærmen, fanger, rammer eller flytter de objekter, der vises.

Virtual reality-teknologi gør det muligt for patienten at modtage konstant og øjeblikkelig biofeedback. Efter hver øvelse kan patienten konsultere simple statistikker, som også er tilgængelige i form af rapporter, der viser deres fremskridt for hver enkelt opgave separat, og set over tid.

 

Anvendelse:

 • Neurologisk rehabilitering

 • Neuropsykologisk rehabilitering

 • Fysioterapi

 • Geriatri

 • Posttraumatisk rehabilitering

 • Ortopædisk rehabilitering

 • Støtte til udvikling af børn med handicap

 • Sundhedsforebyggelse

 

Musik anvendt som auditiv stimulation

Det handler om hjernen - Auditiv stimulation giver adgang til de områder i hjernen, der behandler lyd. Auditiv stimulation er passiv optræning af lytteevnen, og den terapeutiske lyd har til formål, jf. neuroplasticitetsbegrebet, at forandre arkitekturen i hjernebarken.

Når specifikke frekvensområder stimuleres, individuelt for hvert øre via equalizer, ændres hørelse og lytteevne. Høresansen vækkes så at sige med lyttetræningens ’mikro-gymnastik’,  så både de små mellemøremuskler, hjernen og de dertil knyttede neurologiske funktioner aktiveres.

 

Der pågår en omforandring af hjernestammens forarbejdningsevne af de lydlige signaler, der fra det indre øre, via hørenerven, sendes til lydopfattelse i hjernens primære auditive modtagelse.

 

Musikterapien arbejder således på det før-sproglige plan - inden de akustiske signaler omsættes til noget, der forstås.

 

Gode høre- og lyttefærdigheder giver bedre forudsætninger for læring, sprog, kommunikation og deltagelse i de sociale sammenhænge.

Auditiv stimulation henvender sig til børn og unge med:

 • Lytteproblemer i forskellige sammenhænge, også i støjfyldte omgivelser

 • Læseproblemer

 • Stavefejl

 • Indlæringsvanskeligheder

 • Opmærksomhedsproblemer og koncentrationsbesvær

 • Sprogvanskeligheder / udtalebesvær

 • Følsomhed over for lyd

Auditiv stimulation kan også bruges ved:

 • Stressrelaterede symptomer, angst og depression

 • Følger efter hjernerystelser

 • Tinnitus

 

Læs mere om Hørelse og indlæring i artiklen her.

 

Spille musik.jpg