top of page

Hjemmetræning af børn

Efter Servicelovens § 32

Center for Familiesundhed (CFFS) tilbyder specialiseret vejledning og træning af børn.


CFFS tilbyder vejledning til familier, der har børn med særlige behov. Vi samarbejder med specialister, som har mange års erfaring med at undersøge, hvordan hvert enkelt barn kan hjælpes bedst.

Vi kan f.eks. hjælpe forældre med barnets motorik, sansebearbejdning, sprog, kommunikation og kognitiv træning. Vi udarbejder specifikke træningsprogrammer til forældre, der ønsker vejledning til en eller flere af deres barns udfordringer.

Klodser (1).jpg

Indholdet i et specifikt træningsprogram kan være:

  • Observation og undersøgelse/test af barnet i hjemmet

  • Træningsprogram, som forældrene med det samme kan træne efter derhjemme

  • Løbende sparring på træningen til forældrene


Vi har erfaring med børn med multiple funktionsnedsættelser og sjældne handicap samt børn med forskellige former for lette indlærings-vanskeligheder.


Træningen tilpasses i højest mulig grad usynligt ind i barnets hverdag, så barnet oplever træningen som en leg. Træningen vil opleves meningsfuld og naturligt for hele familien.

 

Vi samarbejder med nedenstående faggrupper, som alle har en relevant overbygning på deres uddannelse, der gør det muligt for dem at vurdere selv meget komplekse problemstillinger:

  • Psykologer

  • Fysioterapeuter

  • Ergoterapeuter

  • Pædagoger

  • Lærere

  • Sygeplejersker

  • Sundhedsplejersker

 

Vi screener barnet og lave en plan for den træning, der er behov for. Vi tilbyder også overbygningsforløb for børn i skolealderen med specialundervisning i skolefag som dansk, matematik m.m.

bottom of page