top of page

§ 11 Forebyggende familieindsats

Center for Familiesundhed tilbyder støtte og hjælp til familier jf. Servicelovens § 11. Det kan f.eks. være samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, skoleværing, sociale eller psykiske problemer.

Denne indsats kan benyttes af kommunerne, når det antages, at støtten er relevant i forhold til konkrete, afgrænsede problemstillinger, som viser sig i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge.

 

Hvis støttebehovet på et senere tidspunkt viser sig at falde ind under Servicelovens § 52, kan Center for Familiesundhed være med til denne overgang og fortsætte støtten til familien – også hvis timetallet øges.

 

Indsatsen i Center for Familiesundhed aftales altid med kommunen og ud fra den enkelte families behov for støtte.

 

Indsatsen vil som udgangspunkt finde sted i familiens eget hjem.

Familie Dispute
bottom of page