top of page

Børnefaglig undersøgelse § 50

Center for Familiesundhed tilbyder konsulentydelser til bl.a. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser i henhold til Servicelovens § 50.

Vores sagsbehandlere har mange års erfaring i udarbejdelse af både handleplaner og børnefaglige undersøgelser med udgangspunkt i Socialstyrelsens socialfaglige metode ICS (Integrated Children’s System).

I den børnefaglige undersøgelse inddrager vi barnet og familien aktivt, og vi beskriver deres ressourcer og problemer ud fra en helheds-orienteret tilgang. Undersøgelsen har fokus på barnets behov og er derfor også udført i overensstemmelse med intentionerne i Barnets Reform.

Selve undersøgelsen indeholder for det første en beskrivelse af den indledende fokus, som er grundlaget for, at undersøgelsen er iværksat.

De følgende hovedområder undersøges herefter systematisk: Barnets/den unges udviklingsmæssige behov, forældrenes kompetencer, familieforhold (øvrige familie og omgivelser).

Herunder inddrages og beskrives følgende underområder i den aktuelle sag: Sundhedsforhold, familieforhold, skoleforhold, udvikling og adfærd, fritidsforhold og venskaber, ressourcer i lokalmiljø, netværk, økonomi og boligforhold samt andre relevante forhold.

Hjemmebiograf Familie

Den børnefaglige undersøgelse har til hensigt at definere barnets situation og behov, og den kan dermed skabe afklaring i forhold til behov for hjælpeforanstaltninger efter Servicelovens kapitel 11.

Det kan være nødvendigt, at Center for Familiesundhed får adgang til ICS og DUBU.

bottom of page