top of page

Center for Familiesundhed (CFFS) tager udgangspunkt i hele familiens trivsel

 

Center for Familiesundhed (CFFS) tager udgangspunkt i hele familiens trivsel, da familiedynamikken og strukturen altid bliver påvirket ved nye livssituationer og er afgørende for den samlede udvikling.

Lykkelig familie

Vores samfund er udviklet med basis i og baseret på familien som det samlende udgangspunkt for individets udfoldelse og aktiviteter. Familien udgør således både den trygge base og den sikre havn for enhver borger i samfundet. Dermed bliver familiens trivsel afgørende for, hvorvidt hver enkelt person i familien er i stand til at bidrage til samfundets samlede trivsel og udvikling.


Samtidig kan samfundet og samfundsudviklingen give udfordringer for individet, der også påvirker familiens funktionalitet og trivsel. Her ser Center for Familiesundhed det som sin væsentligste opgave at bidrage til opretholdelsen af den nødvendige funktionalitet og trivsel i familien til gavn for såvel det enkelte individ som for samfundet som helhed.


Center for Familiesundhed foretager en flerfaglig screening, hvor flere specialister deltager samtidig, så den enkelte familie ikke skal bruge tid og ressourcer på at henvende sig til flere forskellige specialer i et forløb (f.eks. psykolog, pædagog, familievejleder, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist/livstilskonsulent, logopæd, sansemotorisk konsulent m.m.).


Ved en indledende samtale vil der altid som minimum deltage en psykolog, en pædagog og en sagsbehandler fra Center for Familiesundhed. Center for Familiesundhed vurderer inden samtalen, om der skal deltage andre specialister.

Efter den indledende samtale, vil Center for Familiesundhed udfærdige en skriftlig anbefaling for et videre forløb.

bottom of page