top of page

Forældrekompetenceundersøgelse (FKU)

Center for Familiesundhed udfører i samarbejde med vores erfarne psykologer forældrekompetenceundersøgelser i henhold til Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser fra juni 2011. Disse undersøgelser vil derfor indeholde følgende: En beskrivelse af barnets eller børnenes funktionsniveau og dets eller deres udviklingsbehov samt en beskrivelse af tilknytningen mellem barnet eller børnene og dets eller deres forældre.

Undersøgelsen giver en grundig beskrivelse af både forældrenes personlige ressourcer og deres vanskeligheder samt en vurdering af forældrenes tilknytningsmønstre og deres forældrefunktion.

 

Der gives også forklaringer på mulige årsager til afvigende og/eller problematisk adfærd hos forældrene, ligesom forældrenes udviklingspotentiale beskrives.

 

Endelig identificeres de psykologiske og miljømæssige forhold, der kan have positiv eller negativ indflydelse på forældrenes evner til at imødekomme barnets behov, hvorefter der på baggrund af ovenstående gives en samlet vurdering af barnets behov og forældrenes muligheder for at imødekomme disse.

Familieforberedende middag
bottom of page