top of page

Børnepsykologisk undersøgelse (BPU)

Center for Familiesundhed kan i samarbejde med vores erfarne børnepsykologer tilbyde at udføre grundige børnepsykologiske undersøgelser, der kan afdække styrker og vanskeligheder hos børn i forskellige aldre.

Barn på Smartphone

Det kan være undersøgelser til afdækning af barnets udviklingsmæssige niveau, såvel på de kognitive områder som i emotionelle og sociale sammenhænge.
 
Det kan også være undersøgelser i forhold til barnets relationelle og tilknytningsmæssige forhold.
 
Undersøgelserne gennemføres typisk gennem en kombination af psykologiske test, der er tilpasset barnets alder, kliniske observationer og samtaler med barnet, hvis det er aldersmæssigt forsvarligt, samt endeligt samtaler med barnets omsorgspersoner.

Center for Familiesundheds børnepsykologiske undersøgelser vil kunne danne grundlag for en beskrivelse af barnets udviklingsmæssige behov og efterfølgende indgå i undersøgelse af forældrenes evner til at imødekomme disse behov.

Child på Psykolog
bottom of page