top of page

Center for familiesundhed (CFFS) er et ressourcecenter der understøtter familiens trivsel.

Vi kan gøre en forskel for familier som har brug for hjælp og støtte til at få familielivet til at fungere med et barn med udviklingsudfordringer.

Vi henvender os til familier med børn der har udfordringer med deres udvikling, motorisk, kognitivt eller socialt.  Det kan være børn der har problemer med motorikken, har svært ved at læse, har ADHD, er for tidligt født, har syns- eller høreproblemer.

Vi tilbyder udredning af hvilken form for hjælp barnet og familien har brug for. Derefter lægges en plan for hvilken hjælp og støtte vi anbefaler iværksættes. I perioden hvor barnet og familien modtager hjælpen, følges forløbet af en tovholder, som koordinerer hjælpen fra specialisterne.

 

En indgang, mange specialister

Vi har samarbejde med en række faglige specialister, så I som familie eller kommune kan henvende jer et sted og få den ønskede hjælp.

Hos os kan I få en aftale med det samme, hvor vi aftaler et udredningsmøde og opstarten af et intensivt forløb, der er skræddersyet til jeres barn og jeres familie.

CFFS har mulighed for at følge barnet / den unge igennem hele forløbet af indsatser, med de samme medarbejdere, metoder og tilgange, hvilket gør at indsatsen forstærkes.

CFFS er et supplement til kommuner i hele Danmark og et tilbud til private.

Familie.jpg

TIL PRIVATE

 • Forebyggende familieindsats

 • Hjemmetræning til familier, hvis børn har udviklingsmæssige udfordringer

 • Overvåget og støttet samvær i hjemmet

 • Støttekontaktperson til voksne med psykiske eller fysiske handicap eller sociale udfordringer

 • Mentorstøtte

 • Hjernetræning/Neurofeedback

 • Kognitiv træning - Neuroforma

 • Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet

Rådhus.jpg

TIL KOMMUNER

 • § 11 - Forebyggende familieindsats

 • § 31b - Mentorstøtte LAB

 • § 32 - Hjemmetræning til familier hvis børn har udviklingsmæssige udfordringer

 • § 50 - Børnefaglig undersøgelse

 • § 52 stk. 3, nr. 2 - Overvåget/støttet samvær

 • § 54 - Støttekontakt person

 • § 83 - Hjælp til personlige og praktiske opgaver i hjemmet

 • § 84 - Aflastning i eget hjem

 • § 85 - Socialpædagogisk bostøtte

 • Pædagogiske/psykologiske vurdering og andre udredninger

 • Hjernetræning/Neurofeedback

 • Kognitiv træning - Neuroforma

En del af Top Partners

Center for familiesundhed er en del af virksomheden Top Partners, som tilbyder fagligt uddannet sundheds- og pædagogisk personale til sundheds- og plejesektoren samt det pædagogiske område.

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG - KONTAKT 

_DSC7347.jpg
bottom of page